XCII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec  w  dniu 21 marca 2024 r., godz. 12:00 – online

21.03.2024r.
Drukuj

XCII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec  w  dniu 21 marca 2024 r., godz. 12:00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
    • a) PROTOKÓŁ Nr XCI/24 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 26 lutego 2024 r. sesja zwyczajna
  1. Analiza stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu.
  2. Sprawozdanie gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2023 (CRT;GOK;GOPS) wraz z przedstawieniem programu działania na rok 2024.
  3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie sesji.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: