XCII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

22.03.2024r.
Drukuj

W poniedziałek 21 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XCII Sesja Rady Gminy Zgorzelec w której uczestniczyli Radni, Sołtysi i Kierownictwo urzędu oraz Dyrektorzy podległych jednostek gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.
Pierwszym punktem obrad była analiza stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zgorzelec oraz przedstawienie planów w zakresie poprawy obecnego stanu, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Bartłomiej Puzoń oraz Wójt Piotr Machaj.
Następnie Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Centrum Rekreacyjno-Turystycznego przedstawili sprawozdania za rok 2023 oraz  program działań na rok 2024.
Ostatnim Punktem podczas sesji było wręczenie Honorowego Wyróżnienia „Ambasador Gminy Zgorzelec” dla Mariusza Labiszaka za osiągnięte sukcesy sportowe na arenie krajowej.
Podczas sesji przyjęto protokoły z poprzednich sesji oraz uchwały w sprawie:
– nadania drodze nazwy ulicy Drzewna w miejscowości Koźlice, gm. Zgorzelec,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,
– nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Zgorzelec,
– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zgorzelec na 2024 r.,
– oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych na terenie Gminy Zgorzelec,
– ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zgorzelec, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym,
– wyrażenia poparcia dla rolników z powiatu zgorzeleckiego.
Była to ostatnia tej kadencji.

print

Zobacz także: