XLVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

28.09.2021r.
Drukuj

28 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.

W programie sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące różnych aspektów funkcjonowania gminy. Radni przyjęli uchwały w sprawie:

– przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021 – 2030”,

– przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zgorzelec na lata 2021- 2030”,

– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Koźmin,  Pokrzywnik i Jędrzychowice,

– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w Gminie Zgorzelec,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec,

– nadania nazwy ulicy „Kasztanowa” w miejscowości Koźlice.

print

Zobacz także: