XLVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec – na żywo

12.12.2022r.
Drukuj

XLVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec 12.12.2022 r. 15:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
 2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
 4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2023.
  1. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
  2. Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
  3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej.
  4. Plan pracy Rady Gminy Zgorzelec.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

 Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: