XVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec

20.12.2019r.
Drukuj

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.

a. UCHWAŁA NR 107/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 rok.

b. UCHWAŁA NR 108/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

c. UCHWAŁA NR 109/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Zgorzelec w Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze na rzecz Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze

d. UCHWAŁA NR 110/19 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 101/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach.

4. Zamknięcie obrad.

print

Zobacz także: