XVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

31.12.2019r.
Drukuj

W poniedziałek 30 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się ostatnia w 2019 r. XVIII Sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Po otwarciu obrad głos zabrał Przewodniczący LZS Powiatu Zgorzelec Franciszek Haber. Przewodniczący podsumował osiągnięcia sportowe w 2019 r. i złożył na ręce Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja puchar za III miejsce w klasyfikacji generalnej Gmin XX Dolnośląskich Igrzysk LZS – mieszkańców Wsi i Miast.

Wójt Gminy podsumował zrealizowane zadania i inwestycje w 2019 r. oraz przedstawił plany rozwoju gminy na 2020 r.

Podczas sesji uchwalono budżet Gminy Zgorzelec na rok 2020, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zgorzelec oraz uchwały w sprawie:

– przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w Gminie Zgorzelec,

– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,

– określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zgorzelec na rok szkolny 2019/2020.

Zatwierdzone zostały plany pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2020., Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: