XXII Sesja nadzwyczajna w dniu 3 kwietnia 2020, godz. 13:00

03.04.2020r.
Drukuj
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
    1. UCHWAŁA NR 131/20 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 rok.
    2. UCHWAŁA NR 132/20 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
  4. Zamknięcie obrad.

 

LINK DO TRANSMISJI

 

 

print

Zobacz także: