XXVI SESJA RADY GMINY ZGORZELEC – TRANSMISJA

28.09.2020r.
Drukuj

link do transmisji
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
3. Analiza działań gminy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
4. Zapoznanie się informacją z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za I półrocze 2020 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zgorzelec w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.

print

Zobacz także: