XXVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

30.09.2020r.
Drukuj

28 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Zgorzelec.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.

W pierwszym wystąpieniu Zastępca Wójta Marek Wolanin zanalizował działania gminy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Skarbnik Gminy Rafał Jasiul przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za I półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zgorzelec w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 omówiła Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Barbara Mędrek-Rutowicz.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.

Podczas obrad Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie:

– wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia udziałów do Międzygminnej Spółki Wodno- Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulikowie, ul.Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.

– wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zgorzelec

– przystąpienia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu zintegrwanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: