XXXIV Sesja Rady Gminy Zgorzelec

03.02.2021r.
Drukuj

2 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Zgorzelec, w której uczestniczyli Radni Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zgorzelec Grzegorz Miłoszewicz otworzył obrady, przywitał wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawił porządek obrad.
Na początku sesji Wójt Piotr Machaj zapoznał radnych z aktualną sytuacją finansową gminy oraz z problemami związanymi z pandemią i demografią ludności.
Przewodniczący Komisji gminnych przedstawili zebranym sprawozdanie z działalności w roku 2020.
Podczas obrad Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie:
– dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
– rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. dotyczącej wezwania Rady Gminy w Zgorzelcu do przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania mieszkańców przez władzę publiczną w aspekcie szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2,
– wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: