Zabezpiecz własne urządzenia i sieci wodno-kanalizacyjne przed zimą

08.12.2020r.
Drukuj

PWiK ”Nysa” w Zgorzelcu przypomina odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia na okres zimowy własnych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności:
– odwodnienia i zabezpieczenia przed działaniem mrozu studzienek wodomierzowych,
– zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wodociągowe (wraz z wodomierzem) i kanalizacyjne poprzez naprawę ścian, wstawianie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien,
– ocieplenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone,
– zabezpieczenia przewodów wodociągowych służących do podlewania ogrodu poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,
– zamknięciu dopływu wody do pomieszczeń wyłączonych z eksploatacje.
W przypadku awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych powstałych na skutek braku stosownego zabezpieczenia ich przed działaniem niskich temperatur może nastąpić wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody.

print

Zobacz także: