Zagospodarowanie odpadów

Wszystkie odpady komunalne z terenu Gminy Zgorzelec, w tym odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu z/s.

ul. Bazaltowa 1,

59-800 Lubań – RIPOK.