ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH I KOTŁOWNIACH DOMOWYCH

10.10.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. Pracownicy Urzędu Gminy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w w/w zakresie i takowe kontrole będą przeprowadzane sukcesywnie. Uprawnienia kontrolne posiada również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Bezwzględny zakaz palenia dotyczy również chemikaliów oraz opakowań z tworzyw sztucznych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej.

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec, odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w Żarskiej Wsi , Radomierzycach oraz Jerzmankach. Na wskazanych obiektach można bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble.

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, zwierzęta domowe powietrze, wodę i glebę a więc zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania  i w rezultacie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór,  rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. itp.  Omawiane substancje uszkadzają płuca, drażnią drogi oddechowe a także powodują wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie
i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina a w konsekwencji także do pożaru budynku albo zaczadzenia.

Fot. Pixabay

print

Zobacz także: