Zakończył się kolejny etap prac budowlanych w Spytkowie

29.03.2021r.
Drukuj

Kolejny etap prac budowlanych związanych z budową pomostu rekreacyjnego w Spytkowie został zakończony.

Zarys pomostu widoczny już jest od strony wody, najtrudniejsze prace z zakotwieniem podtrzymania pomostu zostały zakończone. W najbliższym czasie rozpoczynamy prace z montażem konstrukcji pomostu oraz zagospodarowaniem terenu.

Głównym zamierzeniem zadania jest zagospodarowanie widokowych terenów w Spytkowie nad zbiornikiem Witka w ramach projektu „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”  wraz z montażem urządzeń małej architektury. Realizacja projektu to kolejny krok do rozwoju bazy turystycznej w gminie. Po trwających już kilka lat działaniach obejmujących rozwój szlaków kajakowych i rowerowych przyszła pora na działania obejmujące największy w powiecie akwen wodny.

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

l

Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

print

Zobacz także: