Zakup węgla od gminy – komunikat Wójta Gminy Zgorzelec

07.11.2022r.
Drukuj

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z waszymi oczekiwaniami w dniu dzisiejszym przystąpiłem do procesu zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Jako Gmina zakupimy dla Państwa węgiel kamienny od Spółki Skarbu Państwa i będziemy go mogli sprzedawać uprawnionym gospodarstwom domowym z terenu Gminy Zgorzelec po cenie nie przekraczającej 2000 zł brutto za tonę. Do tej ceny nie wlicza się kosztu transportu z miejsca składowania węgla do Państwa gospodarstwa domowego. Ten wydatek pokryjecie Państwo we własnym zakresie.

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania w tym o przybliżone terminy dostaw węgla do Państwa nieruchomości. Harmonogram i terminy faktycznych dostaw węgla do naszej gminy oraz jego ilość będą znane dopiero po podpisaniu umowy ze spółką – a więc za kilka dni.

Wszelkie niezbędne informacje będą podawane Państwu na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz poprzez naszych pracowników Urzędu Gminy Zgorzelec w godzinach pracy urzędu.
Warunkiem skorzystania z możliwości dokonania przez Państwa zakupu węgla po wskazanej cenie jest konieczność złożenia do Gminy wniosku ( wzór wniosku w załączeniu). Informacje podawane we wniosku są składane przez Państwa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłaszane nam wcześniej zapotrzebowanie w zakresie zakupu węgla miało charakter czysto informacyjny i służyło wstępnemu oszacowaniu zapotrzebowania na paliwo na terenie naszej gminy– tak abyśmy mogli zamówić optymalną ilość węgla. Jednocześnie proszę o podawanie na wniosku numeru telefonicznego, ponieważ ułatwi nam to kontakt z Państwem i powoli na szybszą obsługę wniosku, w tym udzielanie niezbędnych informacji.

Od dnia 8 listopada można składać wnioski w urzędzie w formie tradycyjnej papierowej lub elektronicznie poprzez platformę E-PUAP. Należy to zrobić w jak najszybszym terminie, ponieważ data złożenia wniosku będzie miała kluczowe znaczenie w kontekście pierwszeństwa w realizacji zamówienia. Pamiętajmy że zakup węgla będzie możliwy w sytuacji gdy dane gospodarstwo domowe ma ustalone prawo do dodatku węglowego lub spełnia kryteria do otrzymania takiego dodatku.

Po pozytywnej weryfikacji danych zawartych we wniosku:
1) powiadomimy Państwa o konieczności dokonania płatności za zamówiony węgiel – wpłaty za węgiel będą dokonywane przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminy. Przedstawicie Państwo nam dokument potwierdzający dokonanie płatności;
3) wystawimy dla Państwa fakturę zakupową sprzedaży węgla oraz informację o uprawnieniu do odbioru węgla w miejscu jego składowania;
4) osoba reprezentująca dane gospodarstwo będzie mogła odebrać zamówiony węgiel z miejsca jego składowania po okazaniu naszej informacji potwierdzającej uprawnienie do odbioru węgla.

Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj

print

Załączniki

  • pdf Wniosek
    Wielkość pliku: 155 KB Pobrania: 232

Zobacz także: