Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021-2030

27.05.2021r.
Drukuj

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), uchwałą nr 65/2015 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zgorzelec oraz uchwałą nr 189/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021-2030,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Zgorzelec oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 18 maja 2021 r. do 22 czerwca 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.kaminska@gmina.zgorzelec.pl wpisując w tytule „Uwagi do Strategii”.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zgorzelec na lata 2021-2030 odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku w godz. 1000-1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki 70 (I p.).

print

Załączniki

Zobacz także: