Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. „Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Radomierzycach”

12.06.2024r.
Drukuj

Na zadanie pn. „Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Filialnego Rzymskokatolickiego p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Radomierzycach”

  1. Zamawiający – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w

Osieku Łużyckim nr 58, 59-900 Osiek Łużycki reprezentowana przez Księdza Andrzeja Janickiego.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Prace budowlane będą polegały  na wymianie pokrycia dachowego (usunięcie starego pokrycia dachowego i położenie nowej dachówki), wzmocnienia i wyrównania istniejącej więźby dachowej poprzez dobicie do krokwi z dwóch stron desek drewnianych, wymiany uszkodzonych elementów drewnianych więźb dachowych,  zabezpieczenia elementów drewnianych dachu przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo, demontażu istniejących łat i wymiany ich na nowe wraz z położeniem kontrłat i folii paro przepuszczalnej oraz kompleksowej wymiany instalacji ogromowej, orynnowanie dachu.

  1. Termin na złożenie oferty – 15.07.2024 r. godz. 15:00
print

Załączniki

Zobacz także: