Zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE NR 554/Z/23 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu Współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

ZARZĄDZENIE NR 342/Z/21 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

ZARZĄDZENIE NR 328/Z/21 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu Współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

ZARZĄDZENIE NR 246/Z/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

ZARZĄDZENIE NR 246/Z/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

ZARZĄDZENIE NR 230/Z/20 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 29 października 2020 r. w  prawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu Współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

ZARZĄDZENIE NR 173/Z/30 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 167/Z/20 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/Z/19 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 120/Z/19 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu Współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”

ZARZĄDZENIE NR 407/Z/18 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu Współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

ZARZĄDZENIE NR 281/Z/17 WÓJTA GMINY ZGORZELEC z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pro

ZARZĄDZENIE NR 206/Z/17 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

ZARZĄDZENIE NR 187/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt

Załącznik do Zarządzenia 187/Z/16 – oferta

ZARZĄDZENIE NR 178/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pro

ZARZĄDZENIE nr 168/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytk

ZARZĄDZENIE Nr 138/Z/16 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 marca 2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku p

ZARZĄDZENIE Nr 106/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku p

ZARZĄDZENIE NR 93/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt

ZARZĄDZENIE Nr 34/15 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09 kwietnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku p

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub

ZARZĄDZENIE NR 368/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 21 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projek

ZARZĄDZENIE Nr 304/14 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu

ZARZĄDZENIE Nr 283/13 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku p

ZARZĄDZENIE NR 270/13 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 10 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt