Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji

03.09.2020r.
Drukuj

Z A W I A D O M I E

 Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbędą się posiedzenia:

* godz. 1245  –  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

  1. Rozpatrzenie skargi na dyrektorów szkół w przedmiocie braku zapewnienia w szkołach elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

 * godz. 1300Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

 Analiza projektów uchwał.

 * godz. 1400  – XXV (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Zgorzelec.

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
  4. Zamknięcie obrad.

 

     Przewodnicząca      

Rady Gminy Zgorzelec

 (-) Anna Rakoczy     

 

print

Zobacz także: