Zebrania sprawozdawczo-wyborcze gminnych OSP

14.06.2021r.
Drukuj

Na terenie gminy Zgorzelec działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a obecnie w miesiącu czerwcu br. prowadzone są zebrania sprawozdawczo-wyborcze, dotyczące sprawozdań z działalności jednostek za 2020 r. oraz odbytych 5–letnich kadencji zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 12 czerwca br. o godzinie 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej |Straży Pożarnej w Sławniowicach, podczas zebrania wybrano nowy zarząd jednostki:

 1. Prezes: Ewa Florjanowicz-Majda
 2. Wiceprezes: Marek Nieścierowicz
 3. Wiceprezes-Naczelnik: Jacek Szantar
 4. Skarbnik: Janina Florianowicz
 5. Sekretarz: Piotr Kawalec

Następnie w dniu 13 czerwca br. o godzinie 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej |Straży Pożarnej w Trójcy, podczas zebrania wybrano zarząd jednostki:

 1. Prezes: Artur Zadwórny
 2. Wiceprezes: Stanisław Smykowiski
 3. Wiceprezes-Naczelnik: Wiesława Trzeciak
 4. Zastępca Naczelnika: Sergiusz Czajkowiski
 5. Skarbnik: Piotr Ossowski
 6. Sekretarz: Łucja Stecyna
 7. Kronikarz: Janina Słabicka

Należy dodać, że wzorowe działania w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy zostało podkreślone podczas zebrania przez wieloletniego Druha Kazimierza Słabickiego, Zastępcę Wójta Gminy Zgorzelec – Marka Wolanina oraz przybyłych gości w tym Starostę Zgorzeleckiego – Artura Bielińskiego i Zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – Grzegorza Fleszara.

Na kolejne dni rozpisane zostały zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gronowie oraz Radomierzycach.

Wybranie nowych zarządów jednostek z terenu gminy Zgorzelec, to pierwszy krok do utworzenia nowych struktur Gminnego Zarządu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

OSP SŁAWNIKOWICE

OSP TRÓJCA

print

Zobacz także: