Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SEiR

04.03.2024r.
Drukuj

W czwartek 29 lutego br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zgorzelcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów w Oddziale ZNP w Gminie Zgorzelec.

Przewodnicząca Sekcji Marta Lipa przedstawiła sprawozdanie z kadencji Zarządu Sekcji w latach 2019- 2024, następnie podziękowała bardzo serdecznie Prezes ZNP Gminy Zgorzelec Janinie Słabickiej, członkom zarządu oraz przedstawicielom organu prowadzącego za wspieranie i pomoc w organizacji różnorodnych form działalności członków SEiR. Po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi SEiR.

W wyniku wyborów Przewodniczącą SEiR na pięcioletnią kadencję została wybrana Pani Joanna Milejska, obrady zakończyło opracowanie planów działalności na kadencję 2024-2029

W zebraniu wzięli także udział zaproszeni goście – Wójt Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Barbara Mędrek- Rutowicz, Prezes Oddziału ZNP Janina Słabicka i Sylwia Rękas – reprezentująca pracujących członków ZNP.

print

Zobacz także: