Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Radomierzyce

28.06.2021r.
Drukuj

W dniu 26 czerwca 2021 r. o godzinie 18.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomierzycach zostało przeprowadzone zebranie sprawozdawczo-wyborcze, dotyczące sprawozdania z działalności jednostki za 2020 r. oraz odbytej 5–letniej kadencji zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Podczas zebrania wybrano i zatwierdzono na lata 2021 – 2025 następujący zarząd jednostki:
1. Prezes: Sławomir Myśliwiec
2. Wiceprezes: Mateusz Męcina
3. Wiceprezes-Naczelnik: Marek Myśliwiec
4. Skarbnik: Łukasz Antoniak
5. Sekretarz: Monika Józefowicz
oraz skład komisji rewizyjnej:
1. Przewodniczący: Renata Marks
2. Sekretarz: Paweł Józefowicz
3. Członek: Przemysław Myśliwiec
Należy dodać, że wzorowe działania w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomierzycach zostały podkreślone podczas zebrania przez wieloletniego Druha Kazimierza Słabickiego, Zastępcę Wójta Gminy Zgorzelec – Marka Wolanina oraz Zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – Grzegorza Fleszara.

 

print

Zobacz także: