Zgłaszajmy padłe ptaki

05.02.2021r.
Drukuj

W związku z rekomendacjami Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  z dnia 04 lutego 2021 r. dotyczącymi HPAI, uprzejmie proszę,  o informowanie właściwych dla miejsca znaleziska (obserwacji) powiatowych lekarzy weterynarii o otrzymanych informacjach dot. padłych ptaków.

Dla terenu Gminy Zgorzelec właściwą jednostką jest:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zgorzelcu
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
Telefon: 75 77 52 064

Powyższe informowanie przyczyni się do szybszego podejmowania działań przez inspekcję weterynaryjną i minimalizowanie ryzyka dalszego przenoszenia choroby (w wypadku jej potwierdzenia), co z kolei przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa hodowli ptactwa przyzagrodowego i fermowego.

Jeśli zauważyłeś padłe dzikie ptaki poinformuj powiatową inspekcję sanitarną tel.: 75 77 52 064

print

Zobacz także: