Zmarł Jan Swacha – Radny Gminy Zgorzelec

28.08.2023r.
Drukuj

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jana Swachy, wieloletniego Radnego i Sołtysa Koźmina.

Jan Swacha przez wiele lat był Radnym Gminy Zgorzelec i Sołtysem kilku kadencji reprezentując mieszkańców sołectwa Koźmin. W obecnej  kadencji 2018 – 2023 był Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Wniosków Skarg i Petycji.

Msza Święta odbędzie się w czwartek 31.08.2023 o godz.9:00 w kościele w Osieku Łużyckim, Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu o godz. 14:00.

print

Zobacz także: