Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Zgorzelec

20.11.2020r.
Drukuj

Od listopada 2020 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Zgorzelec – wprowadzono nowe numery tematycznych kont bankowych do poszczególnych rodzajów wpłat. Prosimy o sprawdzanie numeru konta przed dokonaniem wpłaty.
Prosimy o dokonywanie wpłat na prawidłowe konta bankowe oraz o podanie danych, pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty. Brak tych danych może spowodować opóźnienie w przekazaniu informacji o Państwa wpłacie.
Prosimy o dokonywanie płatności za pomocą systemu bankowości elektronicznej, kartą płatniczą lub przelewem. Obsługa kasowa naszej gminy prowadzona jest w placówce Banku Millenium w Zgorzelcu (ul. Staszica 4), jak również na Poczcie Głównej w Zgorzelcu (ul. K. Puławskiego 15) – okienko wyznaczone do obsługi kasowej, w którym niepobierane są opłaty za wpłaty podatków, opłat, itd. na rzecz Gminy Zgorzelec. W związku z obowiązującym stanem epidemii i wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV 2 do 30 listopada 2020 r. Kasa Urzędu Gminy Zgorzelec będzie nieczynna.

Numery rachunków bankowych do poszczególnych rodzajów należności:
RACHUNEKK PODSTAWOWY GMINA ZGORZELEC
57 1160 2202 0000 0004 7618 4709

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
62 1160 2202 0000 0004 7751 2064

DEPOZYTY
73 1160 2202 0000 0004 7751 2448

ODPADY KOMUNALNE
26 1160 2202 0000 0004 7840 8992

Ponadto informujemy, iż nowe indywidualne numery rachunków bankowych służące do regulowania należności z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przesłane drogą pocztową.

print

Zobacz także: