Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02.03.2020r.
Drukuj

Od marca 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23 zł od osoby miesięcznie. Każdy mieszkaniec jest zobligowany do segregowania odpadów, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne w dołączonej ulotce (załącznik).

Dlaczego rosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi i opłaty pobierane od mieszkańców?
1. Skokowy wzrost opłaty marszałkowskiej = koszt składowania odpadów.
2. Wzrost kosztów pracy.
3. Wzrost cen energii (paliwo i prąd).
4. Koszt dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych w zakresie:

  • monitoringu wizyjnego,
  • zabezpieczenia finansowego roszczeń,
  • regulacji tytułów prawnych do nieruchomości,
  • przepisów przeciwpożarowych.

5. Trudności ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich cen.
6. Ograniczenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku.
7. Zakaz składowania frakcji energetycznej.
8. Wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów. Wcześniej instalacje płaciły za dostarczenie im paliwa alternatywnego, a dzisiaj to instalacjom należy płacić za ich odbiór.
9. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz akty wykonawcze do niej to:

  • obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów dla wszystkich mieszkańców – efekt to drastyczny wzrost tej właśnie stawki, ponieważ z tej stawki opłaty gminy muszą utrzymać system gospodarki odpadami,
  • taryfa ulgowa dla firm, poprzez ograniczenie maksymalnej stawki za pojemnik (np. maksymalna stawka opłaty za pojemnik 1100 litrów to 56 zł za miesiąc), na dzień dzisiejszym obowiązująca w Gminie Zgorzelec stawka opłaty za taki pojemnik to 660 zł, a mimo tego firmy deklarują często nieselektywną zbiórkę odpadów i chcą płacić 880 zł miesięcznie. Ta regulacja uniemożliwiła podwyżkę stawki opłaty dla przedsiębiorców. Liczymy, na jakieś zmiany legislacyjne w tym zakresie, w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do rezygnacji odbioru odpadów z firm, co wiąże się z rozszczelnieniem systemu gospodarki odpadami w gminie. Po wstępnych kalkulacjach, aby odpady nadal były odbierane od firm przy takiej stawce za pojemnik- stawka opłaty dla mieszkańców musiałaby wynosić ok. 30 zł od osoby miesięcznie.

10. Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przy prawie niezmiennej liczbie osób wykazanych w deklaracjach odpadowych. Metoda naliczania opłaty od osoby zamieszkującej w nieruchomości jest metodą najuczciwszą w stosunku do mieszkańców (im więcej mieszkańców, tym więcej odpadów = płacę więcej, bo wytwarzam więcej), niestety tak jest o ile mieszkańcy podchodzą do niej uczciwie tj. zwiększają liczbę osób zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku kiedy mieszkańcy nie aktualizują danych zawartych w deklaracji stawka opłaty rośnie drastycznie, dlatego przy okazji czytania niniejszego artykułu proszę zastanowić się, czy w Państwa deklaracji jest wskazana prawidłowa ilość osób?

print

Załączniki

Zobacz także: