Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

09.04.2020r.
Drukuj

pomoc prawnaStarosta Zgorzelecki informuje, że w związku z Komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, do odwołania zawieszeniu ulega udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji lub poradnictwa obywatelskiego, funkcjonujących na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.

W TYM OKRESIE PORADY UDZIELANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (E-MAIL).

 

Jak skorzystać z porady prawnej?

Osoba potrzebująca pomocy prawnej:

– odwiedza stronę internetową: www.powiatzgorzelecki.pl

– w zakładce pn. „Nieodpłatna pomoc prawna” (zakładka znajduje się po lewej stronie: menu „NA SKRÓTY”) odszukuje wzór wniosku o skorzystanie z porady prawnej za pomocą środków porozumiewania się przez odległość wraz z oświadczeniem lub pobierz tutaj

– wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem wysyła na adres mailowy: boi@powiat.zgorzelec.pl i oczekuje na wyznaczenie terminu porady.

Wniosek można sporządzić własnoręcznie według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.powiatzgorzelecki.pl i przekazać do urzędu inną dostępną drogą.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.

DANE KONTAKTOWE:
Adres e-mail: boi@powiat.zgorzelec.pl
Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku: 75 778 63 57
Urząd Miasta w Zgorzelcu: 75 775 66 04
Urząd Miasta w Bogatyni: 75 77 25 110
Urząd Miasta w Węglińcu: 75 771 14 35
Informacje: +48 605 455 515 lub 75 77 61 561 w.2

print

Zobacz także: