Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

INFORMACJA O PODMIOTACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e)

ustawy z dnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391z późn. zm.)

Punkty zbiórki zużytego sprzętu

Hipermarket Carrefour
Łagów ul. Jeleniogórska 42

Castorama
Łagów, ul. Jeleniogórska 77