ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

23.07.2019r.
Drukuj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej

 

Wójt Gminy Zgorzelec informuje:

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2019 roku  wynosi 100,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Obowiązuje również dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).

Do wniosku należy dołączyć  faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w październiku 2019 r.  gotówką w kasie Urzędu Gminy Zgorzelec lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec  (pok. nr 2a) lub pod numerem telefonu  75 77 214 36.

Z up. WÓJTA

/-/ Sylwia Prabucka

Naczelnik Wydziału

Nieruchomości i Gospodarki

Przestrzennej


print

Załączniki

Zobacz także: