Zwrot podatku akcyzowego 2022 r.

17.01.2022r.
Drukuj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Zgorzelec informuje:

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2022 roku  wynosi 110,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Obowiązuje również dodatkowy limit ustalony jako 40-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2022 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2021 roku).

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w kwietniu 2022 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec (pok. nr 2a) lub pod numerem telefonu 75 77 214 36.

print

Załączniki

Zobacz także: