Zwrot podatku akcyzowego

30.05.2018r.
Drukuj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej

 

Wójt Gminy Zgorzelec

informuje:

 

W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2018 roku  wynosi 86,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.

 

Do wniosku należy dołączyć  faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

 

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w kwietniu 2018 r.  gotówką w kasie Urzędu Gminy Zgorzelec lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgorzelec  (pok. nr 2a) lub pod numerem telefonu  75 77 214 36.

print

Zobacz także: