Zyskaj do 85% bezzwrotnej dotacji na odnawialne źródła energii

11.09.2019r.
Drukuj

 Dar Oze jest fundacją, która walczy z niską emisją i która promuje rozproszoną energetykę.

Zespół z sukcesami tworzy wnioski o uzyskanie dofinansowań na odnawialne źródła energii, oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków z Funduszy Unijnych i Rządowych dla:

– przedsiębiorców,

– rolników,

– jednostek samorządu terytorialnego,

– klientów indywidualnych.

Fundacji Dar Oze umożliwia dołączenie do wniosku o uzyskanie 85% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła przyłącza gazowe, kotły piątej klasy na biomasę.

Dofinansowanie 85% skierowane jest do osób zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych oraz w domkach jednorodzinnych, które mogą wykazać likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe i chcą uzyskać 85% dofinansowania na nowe ekologiczne źródło ciepła.

Do dnia 30.04.2019  Fundacja złożyła 5 wniosków, oddzielnie dla każdego obszaru strategii inwestycyjnej województwa dolnośląskiego. Nabór do projektu prowadzony jest jeszcze do dnia 30.09.2019 lub do dnia w którym Urząd Marszałkowski poprzez DIP ogłosi kryteria formalne dla wniosków złożonych przez Fundację Dar Oze.

Kontakt:

Fundacja Dar Oze

e-mail: info@fundacjadaroze.pl

Strona internetowa: daroze.pl 

Dariusz Skrobisz: 575 475 306

 

Gmina Zgorzelec nie jest stroną przedsięwzięcia Fundacji Dar Oze oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania Fundacji lub jej przedstawicieli. Współpraca każdego z mieszkańców z Fundacją jest działaniem dobrowolnym podjętym na podstawie własnej oceny (uznania) zamierzonego przedsięwzięcia, na którego realizację i przebieg Wójt Gminy Zgorzelec oraz Urząd Gminy nie będą miały wpływu.

print

Zobacz także: