Pojemniki i stojaki na worki

Set of trash bins with recycle symbol

Istnieje możliwość dzierżawy pojemnika na odpady zmieszane i posortownicze od firm obsługujących dane miejscowości.

W celu podpisania umowy na dzierżawę pojemnika mieszkańcy Łagowa, Jędrzychowic, Przesieczan, Żarskiej Wsi, Gronowa, Pokrzywnika i Sławnikowic mogą kontaktować się z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. z/s w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej 3, tel. 75 77 579 90.

W celu podpisania umowy na dzierżawę pojemnika mieszkańcy Kostrzyny, Radomierzyc, Ręczyna, Spytkowa, Koźmina, Łomnicy, Niedowa, Koźlic, Kunowa, Osieka Łużyckiego, Tylic, Gozdanina, Jerzmanek, Białogórza i Trójcymogą kontaktować się z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8, tel. 75 72 222 29.

Pojemniki na BIO i stojaki na worki.

Osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem stojaka na worki i/lub pojemnika na odpady ulegające biodegradacji powinny kontaktować się w tej sprawie z:

• Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań, telefon 75 671 12 43, mail: pojemniki@zgiukluban.pl lub 

• Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec, telefon 75 77 57 990, mail: dzial.uslug@mpgk.zgorzelec.pl.