Wydział Finansów i Planowania

STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

ZASTĘPCA NACZELNIKA

INSPEKTOR

INSPEKTOR KASA

SPECJALISTA

PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

SPECJALISTA

PODINSPEKTOR

POMOC ADMINISTRACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO

JANINA GĘBKA

WIOLETA TRYLIŃSKA

EWELINA STAWOWY

ANNA WENECKA

DANUTA BOGDZIEWICZ

AGATA DZIURMAN

MONIKA KUŚMIERCZAK

JOANNA NOWAK

PATRYCJA MIŁOSZEWICZ

RENATA BANASZEWSKA

EDYTA BABIARCZYK

POKÓJ

18

18

16

18

14

16

15

15

15

15

15

NR TELEFONU

75 7721422

75 77 21422

75 77 21423

75 77 21424

75 77 21429

75 77 21423

75 77 21425

75 77 21426

75 77 21425

75 77 21425

75 77 21425

Wydział Finansów i Planowania zajmuje się między innymi:

– planowaniem budżetu gminy – tj. zestawieniem planowanych dochodów i wydatków na dany rok budżetowy wraz z ustaleniem wykazu zadań przyjętych do realizacji przez Radę Gminy Zgorzelec oraz źródeł ich finansowania,

– przetwarzaniem danych powstałych w poszczególnych wydziałach Urzędu Gminy w wyniku zachodzących na terenie gminy zjawisk, zdarzeń i operacji gospodarczych,

– obsługą finansową Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej,
– sporządzaniem wynikających z obowiązujących przepisów sprawozdań i informacji oraz analiz na potrzeby organów władzy,

– obsługą interesantów w zakresie wymiaru i windykacji podatków oraz opłat lokalnych.