Wydział Finansowy i Planowania

STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
POKÓJ
NACZELNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
WIOLETA TRYLIŃSKA
75 77 214 29
14
ZASTĘPCA NACZELNIKA
EWELINA STAWOWY
75 77 214
15A
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
MONIKA KUŚMIERCZAK
75 77 214 22
18
GŁÓWNY SPECJALISTA
ANNA WENECKA
75 77 214 26
15A
PODINSPEKTOR
JOANNA NOWAK
75 77 214 22
18
INSPEKTOR
KAMILA SOCHA
75 77 214 24
18
INSPEKTOR AUDYTOR
PATRYCJA MIŁOSZEWICZ
75 77 214 25
15
PODINSPEKTOR
AGATA DZIURMAN
75 77 214 25
15
INSPEKTOR
MARTA SŁAWIŃSKA
75 77 214 23
16
PODINSPEKTOR
EDYTA BABIARCZYK
75 77 214 23
16
PODINSPEKTOR
IZABELA BOHONOS
75 77 214 25
15

Wydział Finansowy i Planowania zajmuje się między innymi:

– planowaniem budżetu gminy tj. zestawieniem planowanych dochodów i wydatków na dany rok budżetowy wraz z ustaleniem wykazu zadań przyjętych do realizacji przez Radę Gminy Zgorzelec oraz źródeł ich finansowania,

– przetwarzaniem danych powstałych w poszczególnych wydziałach Urzędu Gminy w wyniku zachodzących na terenie gminy zjawisk, zdarzeń i operacji gospodarczych,

– obsługą finansową Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej, – sporządzaniem wynikających z obowiązujących przepisów sprawozdań i informacji oraz analiz na potrzeby organów władzy,

– obsługą interesantów w zakresie wymiaru i windykacji podatków oraz opłat lokalnych.