Wydział Finansowy i Planowania

STANOWISKO

NACZELNIK / GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA NACZELNIKA

GŁÓWNY SPECJALISTA

PODINSPEKTOR

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

PODINSPEKTOR

INSPEKTOR / AUDYTOR

INSPEKTOR

PODINSPEKTOR

INSPEKTOR

SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO

WIOLETA TRYLIŃSKA

EWELINA STAWOWY

ANNA WENECKA

AGATA DZIURMAN

MONIKA KUŚMIERCZAK

JOANNA NOWAK

PATRYCJA MIŁOSZEWICZ

MARTA SŁAWIŃSKA

EDYTA BABIARCZYK

KAMILA SOCHA

RENATA KOTLAREK

POKÓJ

14

15a

15a

15

18

18

15

16

16

18

16

NR TELEFONU

75 77 21429

75 77 21426

75 77 21426

75 77 21425

75 77 21422

75 77 21422

75 77 21425

75 77 21423

75 77 21423

75 77 21424

75 77 21423

Wydział Finansów i Planowania zajmuje się między innymi:

– planowaniem budżetu gminy – tj. zestawieniem planowanych dochodów i wydatków na dany rok budżetowy wraz z ustaleniem wykazu zadań przyjętych do realizacji przez Radę Gminy Zgorzelec oraz źródeł ich finansowania,

– przetwarzaniem danych powstałych w poszczególnych wydziałach Urzędu Gminy w wyniku zachodzących na terenie gminy zjawisk, zdarzeń i operacji gospodarczych,

– obsługą finansową Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej,
– sporządzaniem wynikających z obowiązujących przepisów sprawozdań i informacji oraz analiz na potrzeby organów władzy,

– obsługą interesantów w zakresie wymiaru i windykacji podatków oraz opłat lokalnych.