Aktualności

Wystawa podsumowująca tegoroczny festiwal STRE!FEN

Wystawa podsumowująca tegoroczny festiwal STRE!FEN

Działania tegorocznego Festiwalu STRE!FEN powoli dobiegają końca, ale przed nami jeszcze wystawa podsumowująca ostatnie miesiące wraz z bogatym programem wydarzeń towarzyszących. Wystawa Sztuki Performance nie jest propozycją oczywistą – performans przecież dzieje się tu i teraz, zdarza się raz. Dlatego dokumentacja jest tak ważnym elementem tej dziedziny, o czym również opowiada ekspozycja. Wystawa prezentuje więc przegląd tegorocznych performansów, a złożą się na nią fotografie, wideo, malarstwo, grafika, obiekty i tekst. Towarzyszyć im będą nagrania i akustyczne niespodzianki. Jest zaproszeniem do […]
29.09.2023r.
więcej
LXXXII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

LXXXII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

W czwartek 29 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LXXXII Sesja Rady Gminy Zgorzelec. Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad. Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały m.in. w sprawie: – zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, – wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, – określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, […]
29.09.2023r.
więcej
Informacja o polowaniach zbiorowych

Informacja o polowaniach zbiorowych

Koło Łowieckie „Jenot” informuję, że w dniach 30.09.2023 r. do 20.01 2024 r. w obwodach łowieckich nr 54 oraz nr 38 w każdą sobotę i niedzielę.  
28.09.2023r.
więcej
LXXXII Sesja  Rady Gminy Zgorzelec – na żywo

LXXXII Sesja Rady Gminy Zgorzelec – na żywo

LXXXII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zgorzelec 28.09.2023 r. o godz. 1330 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  LXXXII Sesja  Rady Gminy Zgorzelec. Porządek posiedzenia: Otwarcie obrad, sprawdzenie kworum. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji. Odczytanie wniosku o zwołanie sesji . Dyskusja i głosowanie nad projektami. Sprawy różne. Zamknięcie obrad. Oglądaj na żywo
28.09.2023r.
więcej
Ostatnia szansa na zorganizowanie stażu

Ostatnia szansa na zorganizowanie stażu

Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, iż z dniem 06 października 2023 r. kończy się możliwość składania wniosków o zorganizowanie stażu. Zachęcamy zainteresowanych jeszcze pracodawców o złożenie wniosków do 06.10.2023 r.  
27.09.2023r.
więcej
Nowe wyposażenie gminnych OSP

Nowe wyposażenie gminnych OSP

20 września br. przedstawiciele Zarządów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gronowa, Sławnikowic, Trójcy i Radomierzyc wzięli udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup sprzętu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Gminne jednostki OSP zakupiły sprzęt z pozyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także środków własnych z dotacji celowej z […]
26.09.2023r.
więcej
Dokumentacje projektowe

Dokumentacje projektowe

Na zlecenie Gminy Zgorzelec zostały opracowane dokumentacje projektowe dla takich zadań jak: Przebudowa mostu w Jędrzychowicach droga nr 109134D. Na dzień dzisiejszy na moście obowiązuje ograniczenie tonażowe do 3,5 tony ze względu na jego stan techniczny. Pierwotnie zadanie to miało być realizowane jeszcze w br. roku, niestety ze wzglądu na czas pozyskiwania wszystkich pozwoleń wodno-prawnych realizacja przebudowy się przesuwa, Budowa dwóch zatok autobusowych w Osieku Łużyckim oraz Koźlice przy drodze powiatowej 2385D. W obu przypadkach przebudowa ta ma poprawić bezpieczeństwo […]
26.09.2023r.
więcej
Dofinansowanie na remont kościoła w Jerzmankach

Dofinansowanie na remont kościoła w Jerzmankach

Gmina Zgorzelec pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Jerzmankach. W ramach pozyskanych środków w wysokości 343 tys. zł wykonane zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej zabytkowej nastawy ołtarzowej w ołtarzu głównym kościoła. Dofinansowanie może pokryć do 98% kosztów inwestycji, udział własny gminy to minimum 2%. Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do nich obiektach […]
26.09.2023r.
więcej
„Pracownia Kompetencji Cyfrowych” SP w Osieku Łużyckim

„Pracownia Kompetencji Cyfrowych” SP w Osieku Łużyckim

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim została laureatem konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” w kategorii klas I-III, zorganizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Zadanie konkursowe polegało na zrealizowaniu wskazanego modułu kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza” pt. „Internet to nie wszystko” oraz przygotowaniu pracy konkursowej – projekt kolorowanki. Kolorowanka miała dotyczyć sposobów na zachowanie równowagi pomiędzy aktywnościami podejmowanymi w internecie i poza nim. Nagrodą w konkursie jest mobilna pracownia komputerowa składająca się z 16 laptopów wraz z przenośną szafą, zapewniającą możliwość […]
26.09.2023r.
więcej
Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

W czwartek 21 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołane przez Wójta Gminy Zgorzelec w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.  Zmiany w przepisach weszły w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535). Zespół Interdyscyplinarny został powołany na podstawie uchwały Rady Gminy […]
25.09.2023r.
więcej