Informacja dla rolników – susza

22.07.2019r.
Drukuj

Wójt Gminy Zgorzelec

informuje że, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Zgorzelec klęski suszy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zgorzelcu
o oszacowanie strat w uprawach rzepaku i rzepiku
przed zbiorem plonu dotkniętego klęską suszy.
Wnioski o oszacowanie szkód są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.gmina.zgorzelec.pl, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, Biuro Obsługi Klienta oraz pokój nr 5 i 2a.

Komisja rozpoczyna prace szacowania strat w terenie od dnia 22.07.2019r.

Wójt Gminy Zgorzelec

/-/ Piotr Machaj


Do pobrania

1/ wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym;

2/ załącznik nr 1;

3/ załącznik nr 2;

4/informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Gminy wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

print

Zobacz także: