PUP w Zgorzelcu: UWAGA zatrudniłeś obywatela Ukrainy…

09.06.2022r.
Drukuj

UWAGA PRACODAWCO!
zatrudniłeś lub przedłużyłeś zatrudnienie dla obywatela Ukrainy…
Pamiętaj o powiadomieniu w terminie 14 dni
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl powiatowego urzędu pracy właściwego za względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
Pracodawca ma obowiązek złożyć takie powiadomienie każdorazowo po zawarciu umowy o pracę, zlecenie itp. nawet jeśli jest to kontynuacja poprzedniej umowy, a między zatrudnieniem nie wystąpiła przerwa.

źródło: PUP w Zgorzelcu

print

Zobacz także: