Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) w Szkole w Trójcy

20.09.2022r.
Drukuj

Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy przystąpiła do projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) służącemu zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu planowana jest możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej. Czujnik pomiaru jakości powietrza został zamontowany na budynku szkoły od strony głównego wejścia. Zapraszamy do sprawdzania jakości powietrza w naszej lokalnej społeczności.

Koordynatorami projektu ze strony szkoły jest Pani Anna Wiernicka i Pan Stanisław Hrehorów.

źródło: SP Trójca

print

Zobacz także: