I ustnym przetargu nieograniczony – Żarska Wieś

27.10.2021r.
Drukuj

Zmiana treści ogłoszenia

Wójta Gminy Zgorzelec o I ustnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgorzelec

z dnia 15.10.2021 r.

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż zmienia treść ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgorzelec oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  • 493/6 o pow. 0.31 ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o pow. 0.31 ha,
  • 493/23 o pow. 11.53 ha, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o pow. 11.53 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą JG1Z/00015279/5

  • 200/20 o pow. 1.4192 ha obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o pow. 1.4192 ha,

Działka powstała w wyniku podziału działki nr 200/16.

  • 200/14 o pow. 1.5700 ha obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: Ba – Tereny przemysłowe, o pow. 1.5700 ha,
  • 200/12 o pow. 0.9709 ha, obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek: N – nieużytek o pow. 0.0826 ha, Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o pow. 0.8883 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą JG1Z/00015276/4.

w następujący sposób:

Do punktu  4 ogłoszenia Tereny sąsiednie dodaje się zapis:

Nabywca nieruchomości wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej od planowanego ujęcia wody do stacji uzdatniania wody, która przebiegać będzie po obrzeżach dz. nr 493/23 i 200/20 oraz na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci po jej wybudowaniu 

W związku z powyższym punkt 4 ogłoszenia Tereny sąsiednie otrzymuje brzmienie:

  1. Tereny sąsiednie

Teren nieruchomości usytuowany jest w sąsiedztwie obecnie prowadzonej inwestycji przez Hegelmann Transporte sp. z o. o., polegającej na budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo-socjalnym, magazynem opon i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo-szkoleniowym dla kierowców, stacją paliw, portiernią, parkingami i drogami wewnętrznymi.

Na działce nr 200/19 Obręb Przesieczany obecnie wykonywane są odwierty w celu wykonania nowego ujęcia wody pitnej. Pozwoli to na obsługę przyszłej zabudowy inwestycyjnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa – ok. 150 m.

Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do działki nr 200/19 przez nabyte nieruchomości na czas budowy ujęcia wody, bieżącej konserwacji, remontu. Nabywca nieruchomości wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowej od planowanego ujęcia wody do stacji uzdatniania wody, która przebiegać będzie po obrzeżach dz. nr 493/23 i 200/20 oraz na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci po jej wybudowaniu

Jednocześnie Wójt Gminy Zgorzelec, informuje, że na dz. 493/23 obręb Żarska Wieś została wydana zgoda na przejścia kabla zasilającego ujęcie wody od najbliższej położonego słupa elektroenergetycznego do dz. nr 200/19 obręb Przesieczany.

 Pozostałe ustalenia  przetargu pozostają bez zmian.

Ogłoszenie z dnia 15.10.2021 r.

print

Zobacz także: