Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ

14.04.2022r.
Drukuj

W marcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”. Partnerem projektowym był Samorządowy Związek Celowy Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz – Niederschlesien (ZVON) z Bautzen, organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze przygranicznych niemieckich powiatów. Uczestnikami byli wójtowie i burmistrzowie z Gmin objętych projektem czyli Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Gmina Zgorzelec i Miasto Zgorzelec. Ze strony partnera projektowego w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Związku Celowego ZVON oraz starostw Görlitz, Bautzen i ZIttau.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami projektowymi w obszarze mobilności mieszkańców wspólnego polsko-niemieckiego pogranicza. Dokument, jaki powstał w ramach planowanego do realizacji projektu, opisuje możliwości w zakresie transportu publicznego w sposób kompleksowy, uwzględniając popyt na usługi transportowe na terenie wszystkich gmin. Równocześnie powstała dokumentacja umożliwi w przyszłości stworzenie systemu transportu uwzględniającego potrzeby wszystkich mieszkańców.

Strategiczny charakter projektu

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020. W największym stopniu wpisuje się w Dziedzinę tematyczną A1: Komunikacja drogowa. W szczególności wpisuje się w działanie A.1.1: Wspólne planowane rozwoju sieci drogowej oraz koordynacja inwestycji prowadzi do pełnej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej obszaru ERN, współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym założeniem koncepcji jest zaplanowanie układu sieci

komunikacyjnej na terenie wszystkich jst wchodzących w skład ZGZZ. Równocześnie koncepcja wskazuje miejsca o największym natężeniu ruchu samochodowego, co pozwoli na lepsze planowanie modernizacji istniejącej sieci drogowej. Wpisuje się więc równocześnie w Działanie A.1.2 Strategii całego obszaru. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego stanowi poważne wyzwanie dla sprawnego funkcjonowania miast i całych regionów. Obecnie niezbędne było stworzenie nowych strategii – planów, które pozwolą zwiększyć dostępność i wydajność transportu. Głównym kierunkiem przemieszczania się mieszkańców jest centrum powiatu z jego największym miastem – Zgorzelcem. Jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami m.in. największe placówki handlowe, dostęp do szkół, służby zdrowia i przede wszystkim dojazd do miejsc pracy. Od kilku lat bardzo ważnym rynkiem pracy dla polskich pracowników stała się Saksonia. Przy badaniach i opracowaniu koncepcji niezbędne więc było uwzględnienie istniejących możliwości związanych ze zbiorowym transportem po stronie niemieckiej.

Innowacyjność i wartość dodana

Do tej pory na terenie Powiatu Zgorzeleckiego nie istniała kompleksowa dokumentacja uwzględniająca potrzeby związane z publicznym transportem zbiorowym wszystkich jst. Publiczny transport zbiorowy jest organizowany indywidualnie przez poszczególne gminy. Koordynacja transportu ogranicza się maksymalnie do dwóch sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego. Powstały dokument w ramach planowanego do realizacji projektu ma zadanie opisać możliwości w zakresie transportu publicznego w sposób kompleksowy, uwzględniając popyt na usługi transportowe na terenie wszystkich gmin. Równocześnie dokumentacja umożliwi w przyszłości stworzenie systemu transportu uwzględniającego potrzeby wszystkich mieszkańców całego obszaru. Projekt pozytywnie wpłynie na politykę zrównoważonego rozwoju ze względu na respektowanie wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Projekt powstał przy wsparciu Funduszu Małych Projektów (FMP) INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 20.295,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 17.250,75 EUR

źródło: Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

print

Zobacz także: