Rekrutacja do „Muchomorka”

29.01.2021r.
Drukuj

W dniach od 1 do 28 lutego 2021 rozpoczyna się rekrutacja na rok 2021/2022 do Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach w ramach projektu  „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”, która trwa do 14 lutego br. Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji – Jędrzychowice 74, 59-900 Zgorzelec

Liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu:

– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową z względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – 15os. (15K),

– osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym os. przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim – 45os. (43K).Warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie gminy Zgorzelec.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu jest zobowiązany do złożenia:

– DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE,

– ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,

– PODANIA DANYCH OSOBOWYCH DO SYSTEMU SL,

– POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI.

Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów uniemożliwia udział osoby w projekcie.

Prosimy zwrócić szczególna uwagę aby formularz zakresu danych do systemu SL został uzupełniony w wszystkich wymaganych polach zwłaszcza w zakresie numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu lub maila. W przypadku uzupełniania sytuacji uczestnika prosimy o odznaczenie wszystkich pól. Uzupełnienie dokumentów w wskazanym zakresie pozwoli na wyeliminowanie błędów.

Ponadto w dniach od1. do 28. lutego br. trwać będzie rekrutacja do żłobka poza projektem.

 

Niezbędnych informacji udzielamy mailowo lub telefonicznie.

krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl

telefon: 75 64 08 478

Dokumenty do rekrutacji

print

Zobacz także: