Walne zebrania sprawozdawcze gminnych OSP

30.03.2022r.
Drukuj

Na terenie gminy Zgorzelec działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Trójcy, Radomierzycach, Gronowie i Sławnikowicach. W marcu odbyły się walne zebrania sprawozdawcze z działalności jednostek za 2021 r. w których uczestniczyli członkowie czynni oraz honorowi, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a także zaproszeni goście. Podczas zebrań przedstawione zostały sprawozdania z działalności jednostek za 2021 r. oraz plany działań i wydatków na 2022 r. Podsumowano działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Udział w szkoleniach i zawodach, wyjazdach a także uroczystościach na terenie gminy i powiatu. Wszystkie władze statutowe OSP otrzymały jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.

Sławnikowice

Radomierzyce

Trójca

print

Zobacz także: