Wybór sołtysa w Łagowie

22.06.2018r.
Drukuj

W dniu 08.02.2018 r. na świetlicy wiejskiej w Łagowie odbyło się zebranie wiejskie
w celu wyboru nowego sołtysa wsi Łagów. Frekwencja dopisała – w zebraniu uczestniczyło ponad 200 mieszkańców, co stanowiło ponad 18 procent osób uprawnionych do glosowania. Wolą większości mieszkańców wsi Łagów nowym sołtysem wsi został Pan Piotr Kuśta  obecnie pełniący również funkcję Radnego Gminy Zgorzelec.

 

Mieszkańcom gratulujemy wyboru a nowemu sołtysowi życzymy samych sukcesów, wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów oraz zaangażowania w pracy na rzecz całej społeczności lokalnej.

 

W trakcie trwania zebrana przedstawiciele Wójta a także członkowie Rady Sołeckiej w Łagowie złożyli również wyrazy uznania i podziękowania za ogrom pracy i trud włożony w działalność  na rzecz mieszkańców  Pani Grażynie Liszce, dotychczasowemu sołtysowi, który pełnił tą  funkcję od początku 2015 r.

print

Zobacz także: