XXXVII Sesja Rady Gminy Zgorzelec

01.04.2021r.
Drukuj

31 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Zgorzelec w której uczestniczyli Radni i Kierownictwo urzędu.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej oraz przedstawiła porządek obrad.
Zaproszony na sesję Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu komisarz Łukasz Rachwalski przedstawi informacje na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz odpowiedział na pytania radnych dot. bezpieczeństwa mieszkańców.
Następnie Wójt Piotr Machaj przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawie:
– Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgorzelec na 2021 rok.
– Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zgorzelec na lata 2021-2023.
– Rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
– Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

print

Zobacz także: