LXVI sesja Rady Gminy Zgorzelec – online

28.11.2022r.
Drukuj

LXVI Sesja w dniu 19 października 2022, godz. 12:00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. a) PROTOKÓŁ Nr LXIII/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 26 września 2022 b) PROTOKÓŁ Nr LXIV/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 28 października 2022 r. sesja nadzwyczajna
  4. c) PROTOKÓŁ Nr LXV/22 z sesji Rady Gminy Zgorzelec odbytej w dniu 28 października 2022 r. sesja nadzwyczajna
  5. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
  6. Analiza projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

 Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: