LXXXVII Sesja w dniu 18 grudnia 2023, godz. 10:00 – na żywo

18.12.2023r.
Drukuj

LXXXVII Sesja w dniu 18 grudnia 2023, godz. 10:00

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
  2. Informacja o przyjęciu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Uchwalenie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2024, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.
  4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie sesji.

Oglądaj na żywo

print

Zobacz także: