Wydatki JST na kulturę

27.06.2018r.
Drukuj

 W dniu 11 – 12 kwietnia 2018 r. w Lublinie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty – Edukacja Przyszłości. Gminę Zgorzelec reprezentowały: Małgorzata Dzięcielska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji oraz Małgorzata Korelin – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach. Małgorzata Korelin odebrała wyróżnienie – 8 miejsce w Polsce w rankingu „Wydatki JST na kulturę” w kategorii gmin wiejskich. Dane do rankingu zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez JST do Ministerstwa Finansów.

print

Zobacz także: