Ruszyły prace budowlane na Witce

03.02.2021r.
Drukuj

Ruszyła kolejna inwestycja turystyczna w gminie. Trwają prace budowlane związane z budową pomostu rekreacyjnego w Spytkowie.

Głównym zamierzeniem zadania jest zagospodarowanie widokowych terenów w Spytkowie nad zbiornikiem Witka w ramach projektu „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”  wraz z montażem urządzeń małej architektury. Realizacja projektu to kolejny krok do rozwoju bazy turystycznej w  gminie. Po trwających już kilka lat działaniach obejmujących rozwój szlaków kajakowych i rowerowych przyszła pora na działania obejmujące największy w powiecie akwen wodny. Witka to miejsce związane z Ziemią Zgorzelecką od lat. To tu mieszkańcy Zgorzelca i okolicznych miejscowości spędzali wolny czas w upalne dni. Dzisiaj na Witce możemy obejrzeć jedną z najnowocześniejszych zapór wodnych w Europie. Gmina, przy wsparciu i za zgodą PGE Turów, wyznacza także szlak rowerowy przebiegający wzdłuż brzegów Witki. W Spytkowie powstanie pomost widokowo – rekreacyjny, gdzie wędrujący pieszo i na rowerach będą mogli spokojnie odpocząć i podziwiać widoki.

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

print

Zobacz także: